Usługi


 

PROPONUJEMY PAŃSTWU ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE:

1) Utrzymywanie czystości i porządku obiektów, sprzątania klatek schodowych pomieszczeń biurowych, hal przemysłowych, mycia okien i elewacji. Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami do mycia i czyszczenia posadzek, mycia pod wysokim ciśnieniem.

2) Kompleksowego utrzymania terenów zieleni (zakładanie, pielęgnacja i rekultywacja trawników i rabat, przycinanie drzew i krzewów, ciecie żywopłotów, koszenie trawy e.t.c.)

3) Naprawy ławek parkowych i urządzeń na placach zabaw.

4) Zimowego odśnieżania chodników, ulic i terenów przyległych.

5) Drobnych prac remontowo - budowlanych.

6) Wywozu nieczystości stałych komunalnych i nietypowych wielkogabarytowych, gruzu, ziemi, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpady niebezpieczne (papa, azbest).

7) Oczyszczania mechanicznego parkingów, chodników, dróg.

8) Świadczenia usług transportowych.

Koszty świadczonych usług ustalone są w oparciu o indywidualne negocjacje, w zależności od zakresu i częstotliwości prac. Zapewniamy o konkurencyjności proponowanych cen.

W chwili obecnej świadczymy nasze usługi dla 460 kontrahentów na terenie Gdańska, Pruszcza Gd., Sopotu i Gdyni. Wierzymy, że również Państwo pozwolicie nam udowodnić, że gwarantowana przez nas rzetelność i profesjonalizm znajdą odzwierciedlenie w wykonywaniu powierzonych nam zadań.

Służymy fachową radą i pomocą.

Zapraszamy do dalszych rozmów i ustaleń szczegółowych.

 

e-mail:
biuro@clean-bud.pl

tel./fax Gdańsk:
(58) 557 55 88
tel. 58 512 66 77

tel./fax Gdynia:
(58) 621 47 21